Ep.30: Danske Bank og corporate governance

Danske Bank og corporate governance

I kølvandet af Danske Banks hvidvaskningssag, hvor pengestrømme op til 1.500 milliarder kroner gik igennem bankens filial i Estland, tager Lars Ib fat i emnet ledelsesskik og corporate governance i forhold til virksomhedens interessenter og stakeholders. Han inddrager her paralleller til Danske Banks ledelse og deres procedurer i forhold til denne sag og diskuterer yderligere vigtigheden af corporate governance. Lyt med og bliv klogere i dag!