Learning

Ep.42: Velkommen til 2019

Velkommen til årets første podcast-episode. Dagens afsnit tager udgangspunkt i de forventninger, som der er til året 2019. Hvad byder året på? Hvad skal vi som ledere være opmærksomme på? Det er emner, som rektor Lars Ib berører i denne episode. Lyt med og bliv klogere på 2019 i dag.

Ep.33: Business Institute’s ledelsesrapport

Business Institute’s ledelsesrapport

Mandag den 22. oktober udgiver Business Institute en omfattende ledelsesrapport, hvor fremtidens ledelse diskuteres. Vi lever i en verden i konstant forandring, og fokus på fremtidens mega-trends er derfor nødvendigt. Med inspiration fra IMF, Thinkers50, Harvard Business Review, Singularity University og World Economic Forum er denne rapport Business Institute’s bud på vigtige ledelsesmæssige områder. Lyt med og bliv klogere i dag!

Ep.31: Pseudoarbejde – nutidens største plage

Pseudoarbejde – nutidens største plage

I dagens episode tager Lars Ib udgangspunkt i sin artikel “Psuedoarbejde er vor tids værste plage”, som blev bragt på Finans.dk den 28. september 2018. Vi lever i en verden, hvor globaliseringen er på sit højeste, og nye teknologier og algoritmer stormer ind fra højre og venstre. Vi arbejder mere og mere – men er konstant truet af de nye teknologier. Så hvordan skal vi forholde os til arbejde i fremtiden? Det skal vi have afklaret, før det er for sent – og dette giver Lars Ib sit besyv på i denne podcast-episode.
Lyt med og bliv klogere i dag!

Ep.30: Danske Bank og corporate governance

Danske Bank og corporate governance

I kølvandet af Danske Banks hvidvaskningssag, hvor pengestrømme op til 1.500 milliarder kroner gik igennem bankens filial i Estland, tager Lars Ib fat i emnet ledelsesskik og corporate governance i forhold til virksomhedens interessenter og stakeholders. Han inddrager her paralleller til Danske Banks ledelse og deres procedurer i forhold til denne sag og diskuterer yderligere vigtigheden af corporate governance. Lyt med og bliv klogere i dag!

Ep.28: Nærvær i det personlige lederskab

Nærvær i det personlige lederskab

Dagens episode af CEONOW bliver mere personlig. Det er sidste podcast i føljetonen omkring det personlige lederskab, og dagens tema er nærvær i det personlige lederskab. Hvad har moderne lederskab, stress og The Muppet Show til fælles? Det får du blandt andet svar på i denne episode. Lyt med og bliv klogere i dag!

Ep.27: Fra god leder til inspirerende leder

Fra god leder til inspirerende leder

I denne episode af CEONOW er der atter fokus på personlig ledelse. Hvordan går man fra at være en god leder til at blive en inspirerende leder? Dette giver Lars Ib sit besyv på, hvor han blandt andet tager udgangspunkt i artiklen “Turning great strategy into great performance”, som er skrevet af Michael Mankins og Richard Steele. Her omtales fire kompetencer, som gør dig til en mere inspirerende leder.

Lyt med og bliv klogere i dag!

Ep.26: At sætte retning

At sætte retning

Denne episode af CEONOW omhandler det personlige lederskab, og hvordan man som leder kan sætte retning for virksomheden og medarbejderne. Hvordan skaber man sig en mission og vision, hvor man sikrer en fælles opfattelse af virksomhedens målsætninger? Det kan du høre mere om i dagens podcast-episode. Lyt med og bliv klogere i dag!

Ep.25: Ledelse af mennesker – Collective Genius

Ledelse af mennesker – Collective Genius

I dagens episode tages der udgangspunkt i, hvordan man effektivt leder mennesker i en verden, der er under konstant forandring. Lars Ib inkluderer blandt andet bogen “Collective Genius”, som er skrevet af Harvard-professoren Linda Hill, som handler om, hvordan ledelse kan skabe innovation og nye kreative initiativer i en virksomhed.
Lyt med og bliv klogere i en fart!

Ep.24: Ledelseskommisionens anbefalinger

Ledelseskommisionens anbefalinger

Den 12. juni 2018 offentliggjorde Ledelseskommisionen sine 28 anbefalinger til ledelse i den offentlige sektor. Disse har borgernes velværd i tankerne, og skal medvirke til, at offentlige ledere kan bedrive bedre ledelse. Dagens podcast tager udgangspunkt i disse, og Lars Ib giver dig således et overblik over de 28 anbefalinger. Derudover diskuteres der også, hvordan disse kan høre hjemme i den private sektor. Lyt med og bliv klogere i en fart!

Ep.23: Erhvervsklynger

Erhvervsklynger

Episode 23 af CEONOW tager udgangspunkt i emnet erhvervsklynger. Hvordan kan klynger af virksomheder skabe større værdi, og hvordan arbejder man strategisk med denne co-creation og samskabelse mellem virksomheder? Vi kender til forskellige food clusters og medical clusters – men hvad bidrager disse klynger med? Alt dette kan du høre mere om i denne episode. Lyt med og bliv klogere i en fart!