Anders

Ep.26: At sætte retning

At sætte retning

Denne episode af CEONOW omhandler det personlige lederskab, og hvordan man som leder kan sætte retning for virksomheden og medarbejderne. Hvordan skaber man sig en mission og vision, hvor man sikrer en fælles opfattelse af virksomhedens målsætninger? Det kan du høre mere om i dagens podcast-episode. Lyt med og bliv klogere i dag!

Ep.25: Ledelse af mennesker – Collective Genius

Ledelse af mennesker – Collective Genius

I dagens episode tages der udgangspunkt i, hvordan man effektivt leder mennesker i en verden, der er under konstant forandring. Lars Ib inkluderer blandt andet bogen “Collective Genius”, som er skrevet af Harvard-professoren Linda Hill, som handler om, hvordan ledelse kan skabe innovation og nye kreative initiativer i en virksomhed.
Lyt med og bliv klogere i en fart!

Ep.24: Ledelseskommisionens anbefalinger

Ledelseskommisionens anbefalinger

Den 12. juni 2018 offentliggjorde Ledelseskommisionen sine 28 anbefalinger til ledelse i den offentlige sektor. Disse har borgernes velværd i tankerne, og skal medvirke til, at offentlige ledere kan bedrive bedre ledelse. Dagens podcast tager udgangspunkt i disse, og Lars Ib giver dig således et overblik over de 28 anbefalinger. Derudover diskuteres der også, hvordan disse kan høre hjemme i den private sektor. Lyt med og bliv klogere i en fart!

Ep.23: Erhvervsklynger

Erhvervsklynger

Episode 23 af CEONOW tager udgangspunkt i emnet erhvervsklynger. Hvordan kan klynger af virksomheder skabe større værdi, og hvordan arbejder man strategisk med denne co-creation og samskabelse mellem virksomheder? Vi kender til forskellige food clusters og medical clusters – men hvad bidrager disse klynger med? Alt dette kan du høre mere om i denne episode. Lyt med og bliv klogere i en fart!

Ep.22: Digitaliseringsstrategier

Digitaliseringsstrategier

I dagens episode diskuterer Lars Ib digitaliseringens plads i ledelsens strategiarbejde. Det er et ord, vi er blevet begrebsresistente overfor – men alligevel er det et begreb, der er nødvendigt at inkludere i virksomhedens strategi. Men hvordan opnår vi et effektivt arbejde med digitalisering, hvor ledelsen kan anvende nye teknologier og digitaliseringen til at skabe vedvarende eller relativt langvarige konkurrencemæssige fordele?

Lyt med og bliv klogere i en fart!

Ep.21: Danmark som national arena

Danmark som national arena

I dagens afsnit af CEONOW diskuterer Lars Ib, hvordan det står til i Danmark. Hvordan det ser ud rent makroøkonomisk, hvilke tendenser ser vi og hvilke mulige udfordringer står vi overfor i fremtiden? Dette er emner, man som leder skal være opmærksom på og derfor ikke skal tilsidesættes, da det kan have stor indvirkning på virksomhedens drift. Lyt med og bliv klogere på Danmark som national arena for virksomhedsdrift i dag!

Ep.20: Blockchain-teknologien

Blockchain-teknologien

Denne episode af CEONOW zoomer ind på én af de væsentligste teknologier, du som leder skal være opmærksom på i 2018: blockchain. Vi kender alle sammen til bitcoins, som er baserede på blockchain-teknologien – men hvad er blockchain? I dagens episode diskuterer Lars Ib blockchains potentiale samt de muligheder, der er forbundet med brugen af denne teknologi i din virksomhed. Lyt med og bliv klogere på blockchain i dag!

Ep.19: Digitalisering og disruption

Digitalisering og disruption

Dagens episode af CEONOW står i digitaliseringens tegn. Hvorfor er digitalisering et vigtigt begreb, som man som leder skal være opmærksom på i dag? I episoden diskuteres seks teknologier, der kan være med til at ændre forretningsmodeller og sikre virksomheden konkurrencemæssige fordele: platforme i skyen, internet of things, kunstig intelligens, augmented reality, virtuelle assistenter og block chain. Lyt med og bliv klogere på digitalisering i dag!

Hvordan kommercialiserer man disse nye teknologier? Det er Andrea Kates ekspert i, og du kan læse om dette i Business Institutes book skim af bogen “Find your next”.

Ep.18: Geopolitiske trusler

Geopolitiske trusler

Vi kender alle til den gode gamle PEST-analyse, hvor man undersøger virksomhedens omverden. Hvordan spiller forskellige miljøer og eksterne forhold en rolle for virksomhedens drift? Her kigger man blandt andet på de geopolitiske forhold, og hvordan disse påvirker verdensøkonomien. BlackRock udgav i maj 2018 en rapport omkring de ti største geopolitiske trusler, og dem kan du høre om i denne podcast, hvor Lars Ib giver dig et overblik over disse. Du kan læse mere om rapporten her.

Lyt med og bliv klogere i dag!

Ep.17: Disruption og fremtidens organisation

Disruption og fremtidens organisation

Et af de store buzzwords er disruption. Det er et begreb, der blev gjort populært af Clayton Christensen tilbage i 1995 i artiklen “Disruptive Technologies: Catching the Wave”.
Hvad er disruption, og hvordan påvirker det morgendagens organisation? Lyt med i dette korte afsnit, og få indblik i fremtidens organisation. Vil du læse mere om fremtidens organisation, er bogen Holacracy et godt sted at starte, og den kan du læse mere om i Business Institutes book skim, som kan findes her.